Par informācijas avotiem

Kāpēc es tā domāju?

 

Mēs ticam kādam informācijas avotam vairāk nekā citiem. No kā tas atkarīgs un kādas sekas tam var būt? Uzdevuma mērķis ir rosināt pārdomas par šo tēmu.

 Atpakaļ